Δημιουργήσαμε το HireFlows αφότου ταυτοποιήσαμε την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και των ταλαντούχων υποψηφίων στην αγορά εργασίας. H ώθηση μας προέρχεται από την ανάγκη μας να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, βοηθώντας τις εταιρίες να δομήσουν σαφείς και ακριβείς job descriptions οι οποίες  αποδεδειγμένα αυξάνουν σημαντικά την προσέλκυση ταλαντούχων  υποψηφίων με προσόντα που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα των εργοδοτών(person-job fit).

Φιλοδοξούμε να ανασχηματίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέγγιζουν την πρόσληψη υποψηφίων.

Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι σήμερα οι διαχειριστές ανθρωπίνου δυναμικού σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υποχρεούνται να αξιολογούν εκατοντάδες βιογραφικά ένα προς ένα, με πολύ λίγα εργαλεία στη διάθεσή τους.

 Προσφέρουμε  μια προσεκτικά σχεδιασμένη πλατφόρμα  αυτοματοποίησης της διαδικασίας  διαλογής και επιλογής υποψηφίων σε κάθε βήμα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος και το χρόνο της πρόσληψης. Από τη διαχείριση των βιογραφικών μέχρι και τα τελευταία στάδια της συνέντευξης και πρόσληψης,  το HireFlows σας προσφέρει ένα αποτελεσματικό και φιλικό στην χρήση εργαλείο, το οποίο εγγυάται έγκυρη και αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω της χρήσης  προηγμένων αλγορίθμων machine learning.

 

 Η χρηση του HireFlows, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες πλατφόρμες  ανθρωπίνου δυναμικού της αγοράς, δεν απαιτει εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής και HR. Ετσι, κάθε εργαζόμενος της εταιρίας μπορεί ευκολα να το χρησιμοποιεί, μειώνοντας τα κόστη και το χρόνο διαλογής υποψηφίων στο minimum, αλλά μεγιστοποιώντας την απόδοση και το επιθυμητό person-job fit.